Anasayfa / Bildiriler / İstanbul Anarşi İnisiyatifi: ‘Kadının var oluşunun özgürlüğe kavuşması için; İSYAN DEVRİM ANARŞİ’

İstanbul Anarşi İnisiyatifi: ‘Kadının var oluşunun özgürlüğe kavuşması için; İSYAN DEVRİM ANARŞİ’

19.35 Kadıköy
Kulakların sağırlaştığı yerde göz devreye girer. Aynı şey göz için de geçerli. Kısa devre yaptığında görme, bir haykırış sağırlaştırır kulakları. Erkek egemen yapı, mülkiyet ve tahakkümle beraber var olduğundan beri yeryüzünün her dakikasının her saniyesini kadını istediği şekle sokmaya çalışmakla geçirip var olmuştur. Var oluşu buna bağlı olmakla birlikte, varlığının devamlılığı da buna bağlanarak yeniden var edebilir kendi. Devlet erkek suretiyle ve yeryüzündeki tüm penisli piyonlarıyla birey olmaya çalışan tüm kadınların ve penis toplumdan sıyrılmaya çalışan erkeklerin üzerine çöker. Devleti tahakkümden, tahakkümden erki ayıramayacağımız gibi tüm kadınların, erkeklerin, LGBTİ bireylerinin ve tüm yaşamın özgürleşmesi bunların tümden yıkımına bağlıdır.

Kadın; mal varlığını öz oğluna bırakma isteğiyle ortaya çıkan namus, erkek tanrıların varlığını devam ettiren din, yozlaşmış toplumların erkeği tenzih ederek baskıladığı ahlak ve bedenine ve çıplaklığına göz dikmiş olan kapitalizm zincirlerinlerinden kurtulmadıkça özgürleşmeyecektir. Ve bu zincirleri kıracak olan kadın sesi, haykırışı, isyanı; kadının yaşamına nüfuz eden tüm yaşamsal odaklarının özgürleşmesini beraberinde getirecektir.

Kadının varlığını kendine borçlu zanneden ruhla işlenmiş bir cinayeti öğrendik. Üç erkeğin toplanıp, fantezisinin kurbanıdır artık Özgecan. Yukarıda değindiğimiz gibi, işlenen cinayetin özeti; baba-oğul- erkek ruh. Bu üçlemenin kendini var etmeye çalıştığı her an, biz de kadın haykırışlarımızla ona karşı savaşıyor olacağız. Kadının var oluşunun özgürlüğe kavuşması için; İSYAN DEVRİM ANARŞİ

İSTANBUL ANARŞİ İNİSİYATİFİ

Powered by moviekillers.com