Anasayfa / Bildiriler / Eskişehir Anarşi İnisiyatifi 1 Mayıs’a Çağırıyor!

Eskişehir Anarşi İnisiyatifi 1 Mayıs’a Çağırıyor!

1 Mayıs. Her şey 1884’de Chicago’da toplanan ve anarşistlerin baskın olduğu FOTLU (Örgütlü Sendikalar Federasyonu) genel kongresi, bildirgesinde “1 Mayıs 1886’dan başlayarak yasal çalışma günü sekiz saat olacaktır” açıklamasıyla başladı. Bugünün öncesinde 8 saat iş günü için, işçi hareketinin ön saflarında yer alan anarşistler de grevlerde, sendikal faaliyetlerde, Protesto Mitingi Haymarket Alanı’nda teslimiyetsizliğin, direnişin ateşini, patronsuz, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için yaktılar.
1 Mayıs öncelikli olarak 8 saatlik çalışma talebiyle yola çıkmış olsa da 1886’da Lousvill Parkını kapsayan grev protestoları aynı zamanda ırkçılığa da vurulmuş bir darbedir. 1 Mayıs sadece sınıfsal değil tüm liberter isyanların ifadesidir.
İktidarın baskıcı ve toplumsal ekonomik, psikolojik ve ekolojik olarak yıkıcı saldırıları yaşamın her alanına yayılıyor. 1 Mayıs, zamanı parayla, yaşamı çalışmayla eşdeğer tutan, sermaye ve yalakası olan devletin karşısında hüznü isyanla karanların mücadelesidir.
İktidar kendinden olmayan her düşünceyi, eyleme geçen her bireyi, fazlalık gördüğü her canlıyı günden güne daha vahşice bastırıp yoketmeye çalışıyor. Ancak biliyoruz ki, bütün devletler katildir. Bugün yaratılan küresel korku ortamından iktidarını pekiştiren tüm devletlere, her yana ölüm saçanlara karşı isyanımızı dindirmeyeceğiz.
İsyanımız yaşam katillerinedir.
1 Mayıs yeni yasalarla kölelik koşulları altında çalıştırılan işçilerindir,
1 Mayıs binlerce çocuk işçisinindir,
1 Mayıs kayıt dışı çalıştırılan mevsimlik işiçilerinindir,
1 Mayıs heteroseksizme savaş açmış LGBTİ’lerindir,
Her an ölümlle burun buruna yaşayan seks işçilerinindir,
İşsizlik ve yoksulluk çığ gibi büyürken binlerce işsizin, yoksulun yaşam savaşının ifadesidir,
Patronsuz üretime, öz yönetime geçen işçilerindir,
Öz-örgütlenmenindir,
Yaşam hakkı ve özgürlüğü için mücadele eden, erkek egemen sisteme boyun eğmeyen, öldürülen, tacize uğrayan emeği iki kat sömürülen kadınlarındır,
Direnişe geçmiş beyaz yakalılarındır, bilişsel proleterlerindir,

Her yana ölümü yayan bu Nazi dünyasında direnen, yaşamı örgütleyen tüm yaşam işçilerinindir!
Vahşetten ve korkudan beslenen iktidarın Amed’de, Suruç’ta, Cîzire’de,İstanbul’da ve Ankara’da katlettiği canların, yoldaşımız Alper SAPAN’ın düşlerini de kuşandık. Bugün her boyutta direnişin ruhunu sakatlamaya, yoketmeye çalışan iktidarın suretlerine, küresel kapitalizme karşı bizler, adil ve özgür bir dünya düşleyen herkesi 1 Mayıs’a, kara bayrakların altına çağırıyoruz.
Yaşam, kara bir düş peşinde… Anarşiyle!
Eskişehir Anarşi İnisiyatifi

esk1may

 

Powered by moviekillers.com