Anasayfa / Bildiriler / Ankara Anarşi İnisiyatifi’nden Osman Evcan’a dair açıklama

Ankara Anarşi İnisiyatifi’nden Osman Evcan’a dair açıklama

23 Mart 2014 tarihinde Vegan-Anarşist Osman Evcan’ın içinde bulunduğu açlık grevi düşünülerek Ankara’da basın açıklaması yapılmıştır.

Basın açıklamasında ve öncesinde açılan stantlarda Osman Evcan’ın açlık grevini sürdürdüğünü ve haklı mücadelesinde yanında olduğumuzu alanlarda haykırmıştık. Ancak basın açıklaması sonrasında Osman Evcan’ın ailesi kaynaklı gelen haberlerde Evcan’ın açlık grevini 16. gününde sonlandırdığı bilgisi edinilmiştir. Evcan’ın açlık grevini sonlandırdığı bilgisi, basın açıklaması öncesinde herhangi bir haber kaynağında duyurulmadığı için grev sonlanmasına rağmen basın açıklaması yapılmıştır. Haber alınamamasından kaynaklanan bu hatayı düzeltmekle beraber, bildiride ve basın açıklamamızda belirttiğimiz üzere gerek açlık grevi süresindegerek hala süren tutsaklık mücadelesinde Osman Evcan’ın yanında olduğumuzu yineliyor, bütün tutsaklara özgürlük şiarımızı haykırıyoruz.

ANKARA ANARŞİ İNİSİYATİFİ

Powered by moviekillers.com